เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 0600 พันโท รุ่งสยาม เพิ่มมี ผู้บังคับกองพันซ่อมบำรุง กรมสนับสนุน กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ พร้อมกำลังพลร่วมทดสอบร่างกายของกองทัพบก ประจำปี 2560 ครั้ง 2