เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 1100 พันโท รุ่งสยาม เพิ่มมี ผู้บังคับกองพันซ่อมบำรุง กรมสนับสนุน กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ทำพิธีประดับยศให้กับกำลังพลที่ได้เลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 14 นาย