เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 0930 พันโท รุ่งสยาม  เพิ่มมี ผู้บังคับกองพันซ่อมบำรุง กรมสนับสนุน กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ พร้อมกำลังพล ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ ลานเอนกประสงค์ กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ โดยมี พลตรี เจริญชัย หินเธาว์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ เป็นประธาน