เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 0930 กองพันซ่อมบำรุง กรมสนับสนุน กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 มีกำลังพล, ครอบครัว และชุมชนรอบค่ายร่วมกิจกรรม โดยมี พันโท รุ่งสยาม  เพิ่มมี ผู้บังคับกองพันซ่อมบำรุงฯ เป็นประธาน