กองพันซ่อมบำรุง กรมสนับสนุน กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ค่ายพรหมโยธี (พื้นที่ ข) 3 หมู่ที่ 5 ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25230

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

ตำแหน่ง/ส่วนราชการ

หมายเลข 5 ตัว
ภายใน ทบ.

หมายเลข  7 ตัว สื่อสารทหารร่วม

หมายเลขโทรศัพท์พื้นฐาน

บก.พัน.ซบร.ฯ

61820

56-22346

037-480-438

ผบ.พัน.ซบร.ฯ

61821

56-22376

 

รอง ผบ.พัน.ซบร.ฯ

61822

 

 

ฝกพ.พัน.ซบร.ฯ

61820

 

 

ฝยก.พัน.ซบร.ฯ

61823

 

 

ฝกบ.พัน.ซบร.ฯ

61824

 

 

บก.ร้อย.บก.

61826

 

 

ตอนซ่อมบำรุงยานยนต์ ร้อย.บก.

61825

 

 

ตอนสื่อสาร

61827

 

 

ศูนย์วิทยุ

61828

56-22346

037-480-438

บก.ร้อย.สน.ฯ

61830

 

 

มว.ส่งกำลัง ร้อย.สน.ฯ

61831

 

 

มว.ควบคุมการซ่อม ร้อย.สน.ฯ

61832

 

 

แหล่งรวมรถ ร้อย.สน.ฯ

61833

 

 

คลัง สป.2-4 ร้อย.สน.ฯ

61834

 

 

บก.ร้อย.สน.ส่วนหน้า 1ฯ

61835

 

 

โรงซ่อม ร้อย.สน.ส่วนหน้า 1ฯ

61836

 

 

แหล่งรวมรถ ร้อย.สน.ส่วนหน้า 1ฯ

61837

 

 

มว.ควบคุมการซ่อม ร้อย.สน.ส่วนหน้า 1ฯ

61838

 

 

 หมายหตุ หมายเลข 5 ตัว ภายใน ทบ. และ หมายเลข  7 ตัว สื่อสารทหารร่วม งดใช้การชั่วคราว